Zdravotní prohlídky - 2018

11. 2. 2018

Vážení sportovci, vážení rodiče,

před začátkem letní sezony si Vás dovoluji upozornit na nutnost pravidelných zdravotních prohlídek všech hráčů. Tato povinnost je dána vyhláškou ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 25.11.2013. Pro Vaši informaci Vám v příloze zasílám upozornění ČTS na tuto vyhlášku i samotnou vyhlášku. Zkontrolujte si tedy prosím, do kdy Vám platí předchozí prohlídka (platnost prohlídky je 1 rok). Pro případ, že by se platnost Vaší předchozí prohlídky chýlila ke konci, nebo jste v loňském roce tuto prohlídku ještě neabsolvovali, zasílám Vám v příloze příslušnou žádost o posouzení zdravotní způsobilosti. Tuto žádost si tedy vytiskněte a nechte ji potvrdit Vašim praktickým lékařem. Potvrzenou žádost prosím oskenujte a zašlete mi ji mailem, pokud nemáte možnost skenovat, můžete mi kopii předat osobně nebo prostřednictvím Vašeho trenéra. Ti z Vás, kteří si příslušnou prohlídku nezajistili v loňském roce, mi potvrzený formulář zašlete nejpozději do konce března a ti ostatní nejpozději jeden týden před skončením platnosti předchozí prohlídky. Všechna potvrzení pak budou uložena u jednatele klubu pro případnou kontrolu ze strany ČTS. (např. z vlastní zkušenosti vím, že v krasobruslení to berou do takového důsledku, že pokud závodník nemá platnou prohlídku, není připuštěn ke startu) Ve vlastním zájmu tedy věnujte tomuto nařízení náležitou pozornost, abychom se vyhnuli případným nepříjemnostem.

 

   Vyhláška

   Lékařské_prohlídky

   Žádost

 

         Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

         J. Kozderka
  
tel.:     +420 326 774 254
fax:     +420 326 774 255
mob.: +420 775 275 790
e-mail:
kozderka@ak-tech.cz